सम्पूर्ण विवरण(verbatim)


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_११ फागुन २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ६) पढ्नुहोस्
2 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_६ फागुन २०८० आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ५) पढ्नुहोस्
3 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२९ माघ २०८० सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ४) पढ्नुहोस्
4 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ माघ २०८० आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ३) पढ्नुहोस्
5 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२४ माघ २०८० बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- २) पढ्नुहोस्
6 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२२ माघ २०८० सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- १) पढ्नुहोस्
7 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
8 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१६ कार्तिक २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४८) पढ्नुहोस्
9 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१६ कार्तिक २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४७) पढ्नुहोस्
10 संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले सम्बोधन गर्नुभएको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकको सम्पूर्ण विवरण_१४ कार्तिक २०८० मङ्गलवार पढ्नुहोस्
11 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१४ कार्तिक २०८० मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ४६) पढ्नुहोस्
12 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१४ कार्तिक २०८० मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ४५) पढ्नुहोस्
13 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२६ असोज २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ४४) पढ्नुहोस्
14 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२६ असोज २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ४३) पढ्नुहोस्
15 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१८ असोज २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४२) पढ्नुहोस्
16 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१८ असोज २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४१) पढ्नुहोस्
17 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ भदौ २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४०) पढ्नुहोस्
18 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१८ भदौ २०८० सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ३९) पढ्नुहोस्
19 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१० भदौ २०८० आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ३८) पढ्नुहोस्
20 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_५ भदौ २०८० मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ३७) पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 14 results