सम्पूर्ण विवरण


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 छैटाैं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२६ वैशाख, २०७७ शुक्रबार_(बैठक संख्या-०१) पढ्नुहोस्
2 पाँचौ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०६ चैत्र, २०७६ बिहीबार_(बैठक संख्या-२६) पढ्नुहोस्
3 पाँचौ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०४ चैत्र, २०७६ मंगलबार_(बैठक संख्या-२५) पढ्नुहोस्
4 पाँचौ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०३ चैत्र, २०७६ सोमबार_(बैठक संख्या-२४) पढ्नुहोस्
5 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०२ चैत्र, २०७६ आईतबार_(बैठक सङ्ख्या—२३) पढ्नुहोस्
6 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२९ फाल्गुण, २०७६ बिहीबार_(बैठक सङ्ख्या—२२) पढ्नुहोस्
7 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२१ फाल्गुण, २०७६ बुधबार_(बैठक सङ्ख्या—२१) पढ्नुहोस्
8 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२० फाल्गुण, २०७६ मंगलबार_(बैठक सङ्ख्या—२०) पढ्नुहोस्
9 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१५ फाल्गुण, २०७६ बिहीबार_(बैठक सङ्ख्या—१९) पढ्नुहोस्
10 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०८ फाल्गुण, २०७६ बिहीबार_(बैठक सङ्ख्या—१८) पढ्नुहोस्
11 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०६ फाल्गुण, २०७६ म‌ंगलबार_(बैठक सङ्ख्या—१७) पढ्नुहोस्
12 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_०५ फाल्गुण, २०७६ सोमबार_(बैठक सङ्ख्या—१६) पढ्नुहोस्
13 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२७ माघ २०७६ सोमबार_(बैठक सङ्ख्या—१५) पढ्नुहोस्
14 पाचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२३ माघ २०७६ बिहीबार_(बैठक सङ्ख्या—१४) पढ्नुहोस्
15 पाँचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२२ माघ २०७६ बुधबार_(बैठक सङ्ख्या—१३) पढ्नुहोस्
16 पाँचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१९ माघ २०७६ आइतबार_(बैठक सङ्ख्या—१२) पढ्नुहोस्
17 पाँचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१४ माघ २०७६ मङ्गलबार_(बैठक सङ्ख्या—११) पढ्नुहोस्
18 पाँचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_६ माघ २०७६ सोमबार_(बैठक सङ्ख्या—१०) पढ्नुहोस्
19 पाँचौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_५ माघ २०७६ आइतबार_(बैठक सङ्ख्या—९) पढ्नुहोस्
20 पाँचौं अधिवेशन _कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२७ पुस २०७६ आइतबार_(बैठक सङ्ख्या—८) पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 4 results