विधेयकमाथि माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको स्वीकृत संशोधन प्रस्ताव


विधेयकको नाम संशोधनकर्ता सदस्यको दर्ता सङ्ख्या संशोधनको व्यहोरा
मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० मा परेका संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस
सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विध्यक, २०८० माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस
विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस
विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस