विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
10 3 2078/06/19 शपथ सम्बन्धी विधेयक,२०७८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
10 2 2078/05/31 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक,२०७८ कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
10 1 2078/05/31 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०७८ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पढ्नुहोस्
07 3 2077/03/28 खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
07 2 2077/03/24 सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
07 1 2077/03/24 सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
06 5 2077/03/18 विद्युत विधेयक, २०७७ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
06 4 2077/03/10 अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
06 3 2077/02/19 प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
06 2 2077/02/01 प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक,२०७६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
06 1 2077/02/01 स्टाण्डर्ड नाप र तौल (पाचौँ संशोधन) विधेयक,२०७६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
06 1 2077/02/22 सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७ गैरसरकारी पढ्नुहोस्
05 11 2076/11/28 तथ्याङ्क विधेयक, २०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
05 10 2076/11/28 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
05 9 2076/11/11 नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक,२०७६ संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
05 8 2076/11/11 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक,२०७६ संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
05 7 2076/11/08 अध्यागमन विधेयक,२०७६ गृह मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
05 6 2076/10/06 भष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
पढ्नुहोस्
05 5 2076/10/06 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
पढ्नुहोस्
05 4 2076/10/06 योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक,२०७६ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results