आजको राष्ट्रिय सभा


आज संसदको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज अध्यक्षको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन भएको छ।
यो संसद बैठकको रेकर्डेड भिडियो हो। अन्य भिडियो संग्रह हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
दशौँ अधिवेशन (मिति २०७८ भदौ २३ देखि असोज २५ सम्म) का सूचनापत्रहरू। राष्ट्रिय सभाको सूचनापत्र २०७८ भदौ ३० गते बैठक सम्बन्धि सुचना 2078/04/31 सूचना पत्र २०७७ जेठ २८ देखि ३२ सम्म सूचना पत्र : २०७७ बैशाख २९ गते सूचना पत्र : २०७७ बैशाख ३१ गते सूचना पत्र : २०७७ जेठ २ गते सूचना पत्र : २०७७ जेठ ४ गते सूचना पत्र : २०७७ जेठ ५ गते सूचना पत्र : २०७७ बैशाख २६ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन २० गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन २१ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन २९ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन १५ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन ८ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन ६ गते सूचना पत्र : २०७६ फागुन ५ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ १४ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ १९ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ २२ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ २३ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ २७ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ ५ गते सूचना पत्र : २०७६ माघ ६ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस २७ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस २४ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस १४ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस १० गते सूचना पत्र : २०७६ पुस ७ गते सूचना पत्र : २०७६ पुस ४ गते
दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज २५ गते सोमवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज १८ गते सोमवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार (दोस्रो बैठक) दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ७ गते बिहीवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ५,मङ्गलवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ५,मङ्गलवार (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ ३०, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २८, सोमवार (पहिलो बैठक) दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २८, सोमवार (दोस्रो बैठक) दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २५, शुक्रवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २३, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २८, बिहीवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २६, मङ्गलवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २७, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २४, आइतवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २२, शुक्रवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २०, बुधवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन १८, सोमवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन १३ गते बुधवार दिनको १:०० बजे दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ७, बिहीवार दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ३, आइतवार
उपस्थिति विवरण : २०७८ मङ्सिर २८ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज २५ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज १८ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (पहिलो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (दोस्रो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ७ उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (पहिलो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (दोस्रो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ ३० उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २८ पहिलो बैठक उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २८ दोस्रो बैठक उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २५ उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २३ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २८ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २७ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २६ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २४ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २२ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २० उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १८ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १३ माननीय सदस्यहरूको उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १२ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ७ उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ३ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २८ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २७ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २३ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २१ उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २० उपस्थिति विवरण : २०७८ असार १७ उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २६ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २४ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस १७ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १८ गते २:३० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १७ गते १:०० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १५ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ११ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ९ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ८ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ५ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ४ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार ३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ असार १ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते (दोस्रो बैठक) उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २९ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २७ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २८ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २५ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २० गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १९ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १८ गते बिहान ११:३० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १५ गते अपरान्ह ४:०० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १५ गते साँझ ६:३० बजे उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १३ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ६ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ७ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ४ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ बैशाख ३१ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ बैशाख २८ गते उपस्थिति विवरण : २०७७ बैशाख २९ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन २९ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ चैत २ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ चैत ३ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ चैत ४ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ चैत ६ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन २१ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन २० गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन १५ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन ८ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन ६ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ फागुन ५ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ २७ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ २३ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ २२ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ १९ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ १४ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ ६ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ माघ ५ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस २७ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस २४ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १७ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १६ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १४ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस १० गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०७ गते उपस्थिति विवरण : २०७६ पुस ०४ गते