संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७ पढ्नुहोस्
2 संसद दर्पण अङ्क २० ( २०७७ साउन देखि असोजसम्म) पढ्नुहोस्
3 Federal Parliament of Nepal, Brief Introduction 2020 (Leaflet) पढ्नुहोस्
4 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय, २०७७ (Leaflet) पढ्नुहोस्
5 कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन २०७७ पढ्नुहोस्
6 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
7 अर्धवार्षिक बुलेटिन - सम्माननीय सभामुखको सचिवालय पढ्नुहोस्
8 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
9 भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
10 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
11 छैटाै‌ं अधिवेशनको सम्पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
12 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष पढ्नुहोस्
13 टेलिफोन डाइरेक्ट्री २०७७ पढ्नुहोस्
14 टेलिफोन डाइरेक्ट्री २०७७ पढ्नुहोस्
15 छैटौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
16 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
17 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
18 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
19 संघीय संसद सेवा स्मारिका, 2075 पढ्नुहोस्
20 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results