संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 Federal Parliament of Nepal, Brief Introduction 2020 (Leaflet) पढ्नुहोस्
2 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय, २०७७ (Leaflet) पढ्नुहोस्
3 कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन २०७७ पढ्नुहोस्
4 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
5 अर्धवार्षिक बुलेटिन - सम्माननीय सभामुखको सचिवालय पढ्नुहोस्
6 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
7 भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
8 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
9 छैटाै‌ं अधिवेशनको सम्पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
10 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष पढ्नुहोस्
11 टेलिफोन डाइरेक्ट्री २०७७ पढ्नुहोस्
12 टेलिफोन डाइरेक्ट्री २०७७ पढ्नुहोस्
13 छैटौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
14 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
15 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
16 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
17 संघीय संसद सेवा स्मारिका, 2075 पढ्नुहोस्
18 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
19 संसद दर्पण - अंक १८ पढ्नुहोस्
20 संसद दर्पण - अंक १७ पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results