सम्पूर्ण विवरण


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 बाह्रौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_५ जेठ २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ३) पढ्नुहोस्
2 बाह्रौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३ जेठ २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- २) पढ्नुहोस्
3 बाह्रौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३ जेठ २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- १) पढ्नुहोस्
4 एघारौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
5 एघारौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_५ पुष २०७८ सोमबार_(बैठक संख्या- २) पढ्नुहोस्
6 एघारौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ मङ्‌सिर २०७८ मङ्गलबार_(बैठक संख्या- १) पढ्नुहोस्
7 दशाैँ अधिवेशनको सम्पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
8 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२५ असोज २०७८ सोमबार_(बैठक संख्या- १३) पढ्नुहोस्
9 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१८ असोज २०७८ सोमबार_(बैठक संख्या- १२) पढ्नुहोस्
10 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_११ असोज २०७८ सोमबार_(बैठक संख्या- ११) पढ्नुहोस्
11 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_८ असोज २०७८ शुक्रबार_(बैठक संख्या- १०) पढ्नुहोस्
12 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_८ असोज २०७८ शुक्रबार_(बैठक संख्या- ९) पढ्नुहोस्
13 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_७ असोज २०७८ बिहीबार_(बैठक संख्या- ८) पढ्नुहोस्
14 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_५ असोज २०७८ बुधबार_(बैठक संख्या- ७) पढ्नुहोस्
15 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_५ असोज २०७८ बुधबार_(बैठक संख्या- ६) पढ्नुहोस्
16 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३० भदाै २०७८ बुधबार_(बैठक संख्या- ५) पढ्नुहोस्
17 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ भदाै २०७८ सोमबार_(बैठक संख्या- ४) पढ्नुहोस्
18 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ भदाै २०७८ सोमबार_(बैठक संख्या- ३) पढ्नुहोस्
19 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२५ भदाै २०७८ शुक्रबार_(बैठक संख्या- २) पढ्नुहोस्
20 दशाैँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२३ भदाै २०७८ बुधबार_(बैठक संख्या-१, दाेस्रो) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 6 results