सम्पूर्ण विवरण(verbatim)


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२९ फागुन २०८० मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- १२) पढ्नुहोस्
2 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२७ फागुन २०८० आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ११) पढ्नुहोस्
3 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२४ फागुन २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- १०) पढ्नुहोस्
4 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१८ फागुन २०८० शुक्ववार_(बैठक सङ्ख्या- ९) पढ्नुहोस्
5 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१७ फागुन २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ८) पढ्नुहोस्
6 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१४ फागुन २०८० सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ७) पढ्नुहोस्
7 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_११ फागुन २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ६) पढ्नुहोस्
8 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_६ फागुन २०८० आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ५) पढ्नुहोस्
9 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२९ माघ २०८० सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ४) पढ्नुहोस्
10 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ माघ २०८० आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- ३) पढ्नुहोस्
11 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२४ माघ २०८० बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- २) पढ्नुहोस्
12 पन्ध्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२२ माघ २०८० सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- १) पढ्नुहोस्
13 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
14 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१६ कार्तिक २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४८) पढ्नुहोस्
15 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१६ कार्तिक २०८० बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४७) पढ्नुहोस्
16 संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले सम्बोधन गर्नुभएको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकको सम्पूर्ण विवरण_१४ कार्तिक २०८० मङ्गलवार पढ्नुहोस्
17 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१४ कार्तिक २०८० मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ४६) पढ्नुहोस्
18 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१४ कार्तिक २०८० मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ४५) पढ्नुहोस्
19 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२६ असोज २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ४४) पढ्नुहोस्
20 चौधौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२६ असोज २०८० शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ४३) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 13 results