अध्यादेशको अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
१० 1 २०७८/०५/२२ राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश ,२०७८ गृह मन्त्रालय (२०७८/०५/२२ ) पढ्नुहोस्
08 16 २०७८/०३/१६ राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ अर्थ मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 15 २०७८/०३/१६ विनियोजन अध्यादेश, २०७८ अर्थ मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 14 २०७८/०३/१६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ अर्थ मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 13 २०७८/०३/१६ शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 12 २०७८/०३/१६ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०७८ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 11 २०७८/०३/१६ नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ गृह मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 10 २०७८/०३/१६ कोभिड-१९ सङ्कट व्यबस्थापन अध्यादेश, २०७८ स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 9 २०७८/०३/१६ रेल्वे अध्यादेश,२०७८ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 8 २०७८/०३/१६ तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन ) अध्यादेश,२०७८ गृह मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 7 २०७८/०३/१६ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (का्र्य संचालन , सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ गृह मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 6 २०७८/०३/१६ सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ गृह मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 5 २०७८/०३/१६ संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 4 २०७८/०३/१६ औषधी (तेस्राे संशोधन) अध्यादेश,२०७८ स्वास्थ्य तथा जनस‍‌‍ङ्ख्या मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 3 २०७८/०३/१६ फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ कानून, नयाय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 2 २०७८/०३/१६ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०७७ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (२०७८/०३/१६ ) पढ्नुहोस्
08 1 २०७७/११/१८ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय (२०७७/११/१८ ) पढ्नुहोस्
07 7 २०७७/०९/१६ संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
07 6 २०७७/०९/१६ औषधी (तेस्राे संशोधन) अध्यादेश,२०७७ स्वास्थ्य तथा जनस‍‌‍ङ्ख्या मन्त्रालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
07 5 २०७७/०९/१६ यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०७७ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (२०७७/०९/१६ ) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results