दर्ता बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय
11 3 2078/07/16 कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक, २०७८ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पढ्नुहोस्
11 2 2078/07/16 औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७८ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पढ्नुहोस्
11 1 2078/07/16 स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७८ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पढ्नुहोस्
10 3 2078/06/19 शपथ सम्बन्धी विधेयक,२०७८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
10 2 2078/05/31 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक,२०७८ कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
10 1 2078/05/31 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०७८ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
07 3 2077/03/28 खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पढ्नुहोस्
07 2 2077/03/24 सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पढ्नुहोस्
07 1 2077/03/24 सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 5 2077/03/18 विद्युत विधेयक, २०७७ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 4 2077/03/10 अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 3 2077/02/19 प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 2 2077/02/01 प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक,२०७६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 1 2077/02/01 स्टाण्डर्ड नाप र तौल (पाचौँ संशोधन) विधेयक,२०७६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 1 2077/02/22 सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७ गैरसरकारी पढ्नुहोस्
05 11 2076/11/28 तथ्याङ्क विधेयक, २०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
05 10 2076/11/28 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
05 9 2076/11/11 नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक,२०७६ संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पढ्नुहोस्
05 8 2076/11/11 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक,२०७६ संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पढ्नुहोस्
05 7 2076/11/08 अध्यागमन विधेयक,२०७६ गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results