दर्ता बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय
7 3 2077/03/28 खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पढ्नुहोस्
7 2 2077/03/24 सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पढ्नुहोस्
7 1 2077/03/24 सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 5 2077-03-18 विद्युत विधेयक, २०७७ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 4 2077/03/10 अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 3 2077/02/19 प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 2 2077/02/01 प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक,२०७६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 1 2077/02/01 स्टाण्डर्ड नाप र तौल (पाचौँ संशोधन) विधेयक,२०७६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस्
6 1 2077/02/22 सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७७ गैरसरकारी पढ्नुहोस्
5 11 2076/11/28 तथ्याङ्क विधेयक, २०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
5 10 2076/11/28 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
5 9 2076/11/11 नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक,२०७६ संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पढ्नुहोस्
5 8 2076/11/11 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक,२०७६ संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पढ्नुहोस्
5 7 2076/11/08 अध्यागमन विधेयक,२०७६ गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
5 6 2076/10/06 भष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पढ्नुहोस्
5 5 2076/10/06 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पढ्नुहोस्
5 4 2076/10/06 योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक,२०७६ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पढ्नुहोस्
5 3 2076/09/18 रेल्वे विधेयक,२०७६ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पढ्नुहोस्
5 2 2076/08/25 नेपाल विशेष सेवा विधेयक,२०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पढ्नुहोस्
5 1 2076/08/25 नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक,२०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results