सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. बैठक स्थगन सम्बन्धी २०७८ माघ २ को सूचना पढ्नुहोस्
2. बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी २०७८ साल पुस २५ गतेको सूचना पढ्नुहोस्
3. बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी २०७८ साल पुस २३ गतेको सूचना पढ्नुहोस्
4. राष्ट्रिय सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
5. उपस्थिति विवरण : २०७८ पुस ५ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची : २०७८ पुस ५ गते सोमवार पढ्नुहोस्
7. उपस्थिति विवरण : २०७८ मङ्सिर २८ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची : २०७८ मङ्सिर २८ गते मङ्गलवार पढ्नुहोस्
9. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
10. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज २५ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज २५ गते सोमवार पढ्नुहोस्
12. राष्ट्रिय सभाको बैठकको मिति र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
13. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज १८ पढ्नुहोस्
14. राष्ट्रिय सभाको सूचनापत्र २०७८ असोज ११ गते पढ्नुहोस्
15. राष्ट्रिय सभाको सूचनापत्र २०७८ असोज ८ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज १८ गते सोमवार पढ्नुहोस्
17. १२ दैनिक कार्यसूची २०७८-६-११ पढ्नुहोस्
18. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार पढ्नुहोस्
22. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ७ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ७ गते बिहीवार पढ्नुहोस्
24. राष्ट्रिय सभाको सूचनापत्र २०७८ असोज ५ गते पहिलो बैठक पढ्नुहोस्
25. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
26. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ५,मङ्गलवार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ५,मङ्गलवार पढ्नुहोस्
29. उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ ३० पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ ३०, बुधवार पढ्नुहोस्