राष्ट्रिय सभा बैठक २०७७ साल, असार १८ गते, बिहिवार दिनको २:३० बजे, दाेस्राे बैठक / सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको बारेमा जानाकारी गराउनुहुँदैपूर्ण विवरण

सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको बारेमा जानाकारी गराउनुहुँदै