राष्ट्रिय सभा बैठक २०७७ साल, असार १८ गते, बिहिवार दिनको २:३० बजे, दाेस्राे बैठक / राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरुकाे बाँकी अंशपूर्ण विवरण

राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरुकाे बाँकी अंश