राष्ट्रिय सभा बैठक २०७७ साल, असार १८ गते, बिहिवार दिनको २:३० बजे, दाेस्राे बैठक / सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरुको बारेमा जानाकारी गराउनुहुँदैपूर्ण विवरण

सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरुको बारेमा जानाकारी गराउनुहुँदै