चालू अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र : २०७६ चैत २४ गते

प्रकाशित मिति: 2020-04-06


संघीय संसदको पाँचौं अधिवेशन सम्वत् २०७६ साल चैत २४ गते सोमबार राती १२:०० बजे देखि अन्त्य गरिएको छ ।

अधिवेशन अन्त्य.pdf