राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ जेष्ठ १५ गते बुधबार अपरान्ह ६:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ जेष्ठ १५ गते बुधबार अपरान्ह ६:०० बजे ।