राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ माघ २५ गते शुक्रबार विहान १०:३० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ माघ २७ गते अाइतबार दिनको १:०० बजे ।