यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०७८ (मिति २०७८/०६/२२ मा फिर्ता भएको)


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2078/06/01
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2078/05/31

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

मा.मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

अधिवेशन

10

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : फिर्ता भएको (२०७८/०६/२२)