रेल्वे विधेयक,२०७६


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076/09/18 2076/09/24 2076/09/27 2076/10/05
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2076/09/18

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

मा.भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ्ग

मन्त्रालय

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

अधिवेशन

5

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन