प्रमाणीकरण भएको विधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय प्रमाणीकरण भएको मिति फाइल
07 2 2077/03/24 सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 2081/03/18 पढ्नुहोस्
07 3 2077/03/28 खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय 2081/01/23 पढ्नुहोस्
05 10 2076/11/28 अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 2080/12/16 पढ्नुहोस्
14 1 2080/03/05 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 2080/04/12 पढ्नुहोस्
05 11 2076/11/28 तथ्याङ्क विधेयक, २०७६ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २०७९/०५/२८ पढ्नुहोस्
05 4 2076/10/06 योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक,२०७६ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०७९/०५/२८ पढ्नुहोस्
10 3 2078/06/19 शपथ सम्बन्धी विधेयक,२०७८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २०७९/०५/28 पढ्नुहोस्
06 2 2077/02/01 प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक,२०७६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय २०७९/०५/२८ पढ्नुहोस्
06 1 2077/02/01 स्टाण्डर्ड नाप र तौल (पाचौँ संशोधन) विधेयक,२०७६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय २०७९/०५/२८ पढ्नुहोस्
04 4 2076/02/29 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्(पहिलो संशोधन)विधेयक,२०७६ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय २०७९/०५/०५ पढ्नुहोस्
03 3 2075/09/24 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९/०५/०५ पढ्नुहोस्
04 5 2076/04/21 शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय 2079-06-09 पढ्नुहोस्
१२ 3 २०७९-०३-०३ रेल्वे विधेयक, २०७९ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय 2079-03-31 पढ्नुहोस्
12 2 २०७९/०२/२६ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिस्थापन विधेयक,२०७९ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 2079-03-31 पढ्नुहोस्
12 1 २०७९/०२/२६ औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 2079-03-31 पढ्नुहोस्
03 4 2075/09/26 नागरिक लगानी कोष, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2077/04/13 पढ्नुहोस्
04 1 2076/01/04 संघ,प्रदेश र स्थानिय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यबस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय 2077/04/13 पढ्नुहोस्
03 6 2075/11/05 खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय 2077/03/11 पढ्नुहोस्
03 0 2075/12/01 शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 2077/03/11 पढ्नुहोस्
03 7 2075/12/10 प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ कानून,न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय 2077/02/20 पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results