संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 विधेयक सङ्‍ग्रह (प्रतिनिधि सभाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तथा राष्ट्रिय सभाको तेह्रौँ, चौधौँ र पन्धौँ अधिवेशन २०८१) पढ्नुहोस्
2 जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधन प्रस्तावहरु पढ्नुहोस्
3 टेलिफोन डाइरेक्ट्री, २०८१ पढ्नुहोस्
4 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८१/०४/०४) पढ्नुहोस्
5 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधन प्रस्तावहरु पढ्नुहोस्
6 लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा परेका संशोधन प्रस्तावहरु (राष्ट्रिय सभा) पढ्नुहोस्
7 लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधन प्रस्तावहरु पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण अङ्क ३३ पढ्नुहोस्
9 संसद दर्पण अङ्क ३२ पढ्नुहोस्
10 संसद दर्पण ३१ पढ्नुहोस्
11 संसद दर्पण ३० पढ्नुहोस्
12 सङ्‍घीय निजामति सेवा विधेयक,२०८० मा परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधन प्रस्तावहरु पढ्नुहोस्
13 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण (अद्यावधिक मिति २०८१/०३/०२) पढ्नुहोस्
14 विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधन प्रस्तावहरु पढ्नुहोस्
15 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८१/०३/०२) पढ्नुहोस्
16 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८१/०१/१४) पढ्नुहोस्
17 निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
18 भन्सार विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
19 सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
20 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/१२/१८) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 8 results