सचिवालयका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना (New) पढ्नुहोस्
2. सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
3. सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र पढ्नुहोस्
5. राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
7. कार्यक्रम हुने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
9. मौजुदा सूची दर्ताको सूचना पढ्नुहोस्
10. दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
11. खरिद सम्बन्धी जानकारी पढ्नुहोस्
12. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
13. विद्युतीय बोलपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. मौजुदा सूची दर्ताको सूचना पढ्नुहोस्
15. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
16. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
17. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
18. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
19. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
20. सूचना-पत्र-२०७९-२-१२ पढ्नुहोस्
21. दरभाउपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पढ्नुहोस्
22. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
23. Request for Expression of Interest (REoI) पढ्नुहोस्
24. Invitation for Quotations पढ्नुहोस्
25. Request for Quotation (RFQ) पढ्नुहोस्
26. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
27. संघीय संसदको प्रतीक चिन्ह सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति पढ्नुहोस्
28. ब्राण्डेड ल्यापटप खरिद सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
29. चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
30. खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना पढ्नुहोस्