Assembly Notices


S.N Title
1. View
2. View
3. View
4. View
5. View
6. २०८० फागुन २० गतेसम्म पदावधि कायम हुने माननीय सदस्यहरू View
7. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४८ ), २०८०-०७-१६ (दोस्रो) View
8. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४७ ), २०८०-०७-१६ View
9. चौधौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामकारबाहीको सङ्‌क्षिप्‍त विवरण View
10. दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) दोस्रो View
11. दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) View
12. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४६), २०८०-०७-१४ (दोस्रो) View
13. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४५ ), २०८०-०७-१४ View
14. दैनिक कार्यसूची दोस्रो बैठक ( २०८०-०७-१४) View
15. दैनिक कार्यसूचि (२०८०-०७-१४) View
16. सूचनापत्र-४ (संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना) View
17. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-०७-१४) View
18. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना २०८०-०७-१०) View
19. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०६-२९) View
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४४ ), २०८०-०६-२६ (दोस्रो) View
21. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४३ ), २०८०-०६-२६ View
22. दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रबार View
23. दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रवार View
24. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४२), २०८०-०६-१८ (दोस्रो) View
25. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४१ ), २०८०-०६-१८ View
26. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०६-२३) View
27. ( सम्भावित दैनिक कार्यसूची (२०८० असोज २३ गते मङ्‍गलबार) View
28. दैनिक कार्यसूची २०८०-०६-१८ (दोस्रो) View
29. ( दैनिक कार्यसूची (२०८० असोज १८ गते बिहीबार) View
30. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना) View