Assembly Notices


S.N Title
1. View
2. View
3. View
4. View
5. View
6. View
7. View
8. View
9. View
10. View
11. View
12. View
13. २०८० फागुन २० गतेसम्म पदावधि कायम हुने माननीय सदस्यहरू View
14. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४८ ), २०८०-०७-१६ (दोस्रो) View
15. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४७ ), २०८०-०७-१६ View
16. चौधौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामकारबाहीको सङ्‌क्षिप्‍त विवरण View
17. दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) दोस्रो View
18. दैनिक कार्यसूची (२०८०-०७-१६) View
19. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४६), २०८०-०७-१४ (दोस्रो) View
20. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४५ ), २०८०-०७-१४ View
21. दैनिक कार्यसूची दोस्रो बैठक ( २०८०-०७-१४) View
22. दैनिक कार्यसूचि (२०८०-०७-१४) View
23. सूचनापत्र-४ (संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना) View
24. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-०७-१४) View
25. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना २०८०-०७-१०) View
26. सूचना पत्र - १ (बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-०६-२९) View
27. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४४ ), २०८०-०६-२६ (दोस्रो) View
28. संक्षिप्‍त विवरण (सूचनापत्र - २ बैठक संङ्ख्या ४३ ), २०८०-०६-२६ View
29. दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रबार View
30. दैनिक कार्यसूची, २०८० असोज २६ गते शुक्रवार View