Acts


S.N Title
1. Joint House and Joint Committee rule 2080 View
2. House of Representative Rules, 2079 View
3. नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० View
4. महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन , २०५९ View
5. राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ View
6. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ View
7. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ View
8. संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ View
9. प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ View
10. संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ View
11. संघीय संसदका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ View
12. Constitution of Nepal View
13. Rastriya Sava Niyamawali- 2075 View
14. House of Representative Rules, 2075 View
15. Joint House Rule, 2075 View
16. Joint House Rule, 2075 View
17. FPS Personnel Administration Rules 2065 View
18. FPS Personnel Administration Rules 2065 View
19. FPS ACT 2064 View
20. FPS ACT 2064 View
Showing 1 result of total 2 results