Amendments on bill


 

विधेयकको नाम संशोधनकर्ता सदस्यको दर्ता सङ्ख्या संशोधनको व्यहोरा
आर्थिक विधेयक, २०८१ मा परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधन प्रस्तावहरु पढ्नुहोस
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधन प्रस्तावहरु पढ्नुहोस
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक,२०८१ मा परेका संशोधन प्रस्तावहरूको एकिकृत विवरण पढ्नुहोस
मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० मा परेका संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस
सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विध्यक, २०८० माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस
विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस
विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस