राष्ट्रिय सभा बैठक, २०७७ पुस २६ गते, आइतबार दिनकाे १:०० बजे / सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीपूर्ण विवरण

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली