सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीले सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिनुहुँदै


पूर्ण विवरण

 सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीले सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिनुहुँदै