राष्ट्रिय सभा बैठक २०७७ साल, असार १८ गते, बिहिवार दिनको १:०० बजे / मा. प्रमिला कुमारी