राष्ट्रिय सभा बैठक २०७७ साल, असार १७ गते, बुधवार दिनको १:०० बजे / पूर्ण बैठक