राष्ट्रिय सभा बैठक २०७७ साल, असार १५ गते सोमवार, दिनको १:०० बजे / समसामायिक विषयमा वक्तव्य दिनुहुँदै माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीपूर्ण विवरण

समसामायिक विषयमा वक्तव्य दिनुहुँदै माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवाली