राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०७, मिति २०८० साल, फागुन १४ गते , साेमबार(दोस्रो) / “आ.व. २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सभामा छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष ​प्रस्तुतपूर्ण विवरण

0% Complete
“आ.व. २०८१ ८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सभामा छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष ​प्रस्तुत