राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०७, मिति २०८० साल, फागुन १४ गते , साेमबार / “अध्यागमन विधेयक, २०७६ फिर्ता गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुतपूर्ण विवरण

“अध्यागमन विधेयक, २०७६ फिर्ता गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत