राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०७, मिति २०८० साल, फागुन १४ गते , साेमबार / “राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्दको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०” सभा समक्ष पेसपूर्ण विवरण

“राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्दको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०” सभा समक्ष पेस