राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०७, मिति २०८० साल, फागुन १४ गते , साेमबार / प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्‍त पत्र(२‌)पूर्ण विवरण

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्‍त पत्र(२‌)