राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०६, मिति २०८० साल, फागुन ११ गते , शुक्रबार / संकल्प प्रस्ताव