राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०५, मिति २०८० साल, फागुन ०६ गते , आइतवार / “विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०” सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेशपूर्ण विवरण

“विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०” सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश