राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०४, मिति २०८० साल, माघ २९ गते , साेमबार / “विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित “शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुतपूर्ण विवरण

“विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित “शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत