राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०२, मिति २०८० साल, माघ २४ गते , बुधबार / “राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८० माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत



पूर्ण विवरण

“राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८० माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत