राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०१, मिति २०८० साल, माघ २२ गते , साेमबार / महासचिवको कार्याभार तोकिएको जानकारीपूर्ण विवरण

महासचिवको कार्याभार तोकिएको जानकारी