राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०१, मिति २०८० साल, माघ २२ गते , साेमबार / राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रपूर्ण विवरण

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र