राष्ट्रिय सभा (पन्ध्रौं अधिवेशन) बैठक संख्या - ०१, मिति २०८० साल, माघ २२ गते , साेमबार / राष्ट्रपतिको पत्र