राष्ट्रिय सभा (चाैधाैं अधिवेशन) बैठक संख्या - ४८, मिति २०८० साल, कार्तिक १६ गते , बिहिबार(दोस्रो) / चौधौं अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कारबाहिहरुको संक्षिप्त विवरणपूर्ण विवरण

चौधौं अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कारबाहिहरुको संक्षिप्त विवरण