राष्ट्रिय सभा (चाैधाैं अधिवेशन) बैठक संख्या - ४८, मिति २०८० साल, कार्तिक १६ गते , बिहिबार(दोस्रो) / “विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुतपूर्ण विवरण

0% Complete
“विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०”माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत