राष्ट्रिय सभा (चाैधाैं अधिवेशन) बैठक संख्या - ४७, मिति २०८० साल, कार्तिक १६ गते , बिहिबार / "विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०” सम्बन्धी समितिको प्रतिबेदन सभा समक्ष पेसपूर्ण विवरण

विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०” सम्बन्धी सभा समक्ष पेस