राष्ट्रिय सभा (चाैधाैं अधिवेशन) बैठक संख्या - ४६, मिति २०८० साल, कार्तिक १४ गते , मंगलबार(दोस्रो) / राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुतपूर्ण विवरण

राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत