राष्ट्रिय सभा (चाैधाैं अधिवेशन) बैठक संख्या - ४२, मिति २०८० साल असोज १८ गते, बिहीबार (दोस्रो) / “विधायन सम्बधी विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुतपूर्ण विवरण

“विधायन सम्बधी विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत