राष्ट्रिय सभा (चाैधाैं अ.) बैठक सं - १, मिति २०८० साल, बैशाख २४ गते, आइतबार, ४.०० बजे / शुभकामना मन्तव्यमा सहभागि माननीय सदस्यहरू / मा. शेखर कुमार सिंह