राष्ट्रिय सभा (चाैधाैं अ.) बैठक सं - १, मिति २०८० साल, बैशाख २४ गते, आइतबार, ४.०० बजे / राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रपूर्ण विवरण

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र