राष्ट्रिय सभा बैठक, २०७७ बैशाख २९ गते, दिनकाे ११:०० बजे । आ.व. २०७७ / ०७८ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल / माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आ.व. २०७७ /०७८ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धमा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु हुँदैपूर्ण विवरण

माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आ.व. २०७७ /०७८ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धमा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु हुँदै