राष्ट्रिय सभा (तेह्रौं अ.) बैठक सं - ८, २०७९ साल फागुन २ गते, मङ्गलबार, अपराह्न ४ : ०१ बजे / माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को बजेटको अर्ध - वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रश्नोउत्तरपूर्ण विवरण

माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को बजेटको अर्ध - वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रश्नोउत्तर